Disclaimer

1. INLEIDING

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.peugeot.nl/webstore (hierna te noemen de website) gelden onderhavige gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetten en/of regelgeving. De toegang tot de website impliceert dat de internetgebruiker volledig en zonder voorwaarden akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Automobiles Peugeot heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden en de onderdelen van de website zonder kennisgeving vooraf te wijzigen en/of aan te passen. Deze wijzigingen worden de internetgebruiker elke keer dat hij/zij de website bezoekt, opgelegd. .

2. PRESENTATIE VAN DE WEBSITE

De gebruikers van de website (hierna te noemen de “Gebruikers”) kunnen van twee verschillende diensten gebruikmaken:
- het bekijken van de lijst van nieuwe, bij de verkooppunten van het Peugeot-netwerk voor de verkoop beschikbare auto's van het merk Peugeot
- het online bekijken en reserveren van beschikbare, nieuwe auto's van het merk Peugeot die onderdeel uitmaken van de voorraad van Automobiles Peugeot. Deze auto's worden gedurende een beperkte periode aangeboden tegen aantrekkelijke maximale adviesprijzen.

2.1. Presentatie van nieuwe auto's van het merk Peugeot die deel uitmaken van de voorraad van de verkooppunten.

De verkooppunten van het Peugeot-netwerk waaraan pagina's van de website www.peugeot.nl/webstore zijn gewijd, zijn de distributeurs van nieuwe auto's van het Peugeot-netwerk in Nederland die vooraf akkoord zijn gegaan met het feit dat (een gedeelte van) hun voorraad van nieuwe auto's van het merk Peugeot online te bekijken is

Op de homepage van de website kan de gebruiker:
- een verkooppunt selecteren om de volledige voorraad van beschikbare, nieuwe auto's van het merk Peugeot te bekijken die dit verkooppunt online heeft gezet.
- of zoeken op een model en/of bepaalde technische gegevens in combinatie met de keuze van een verkooppunt.

Als de Gebruiker een zoekopdracht heeft ingevoerd, wordt een lijst van voor de verkoop beschikbare, nieuwe auto's van het merk Peugeot van het verkooppunt op de pagina's van de website van het desbetreffende verkooppunt weergegeven.

De Gebruiker kan vervolgens een auto selecteren en een bestand met uitgebreide informatie over de desbetreffende auto openen. Dit bestand bestaat met name uit:
- een afbeelding van het geselecteerde model. De Gebruiker wordt erop gewezen dat deze afbeelding slechts een voorbeeld is en dat deze dus niet exact overeenkomt hoeft te komen met de geselecteerde auto.
- de technische gegevens, de uitrusting en de eventuele opties van de auto
- de maximale adviesprijs van de fabrikant, de mogelijkerwijs door het verkooppunt verleende korting op de maximale adviesprijs en eventueel de aanduiding “Aanbieding” van het verkooppunt.
- de levertijd van de auto, gerekend vanaf de datum dat de koopovereenkomst tussen de Gebruiker en het verkooppunt wordt afgesloten.

Als de auto die exact overeenkomt met de zoekopdracht van de Gebruiker geen deel uitmaakt van de voorraad van het geselecteerde verkooppunt, wordt de auto die de meeste overeenkomsten met de zoekopdracht heeft, weergegeven. Bovendien kan de Gebruiker opzoeken of een een exact aan zijn zoekopdracht overeenkomende auto snel besteld kan worden.
Als de Gebruiker belangstelling heeft voor een auto van het merk Peugeot die tot de voorraad van het geselecteerde verkooppunt behoort of als een auto die exact aan zijn zoekopdracht overeenkomt snel geleverd kan worden, vult de Gebruiker een digitaal formulier in dat hij via e-mail naar het geselecteerde verkooppunt stuurt om een afspraak te maken en de procedure verder te volgen.
De gebruiker wordt erop gewezen dat Automobiles Peugeot weliswaar de de host is van de pagina's waarop de voorraad van de verkooppunten wordt gepresenteerd, maar dat Automobiles Peugeot niet aansprakelijk is voor de inhoud van deze pagina's. Elk verkooppunt is namelijk aansprakelijk voor de inhoud en het up-to-date houden van de pagina's waarop de voorraad van het verkooppunt wordt gepresenteerd, en met name voor de presentatie van de auto's en de vermelde prijzen en beschikbaarheidsgegevens.

De Gebruiker wordt erop gewezen dat, gelet op het feit dat het Peugeot-gamma continu wordt aangepast en gelt op de vele computersystemen, Automobiles Peugeot zijn uiterste best doet om de informatie op deze website up-to-date te houden. Automobiles Peugeot verzoekt de Gebruiker echter contact op te nemen met het verkooppunt om te controleren of de informatie op de website up-to-date is.

3. PUBLICATIE en HOSTINGp>De website wordt gehost door Automobiles Peugeot, een naamloze vennootschap met een eigen vermogen van 171.284.859 euro, geregistreerd bij het Registre du Commerce et des Sociétés (de Franse Kamer van Koophandel) van Parijs onder het nummer 552 144 503. Adres van het hoofdkantoor van Automobiles Peugeot: 75, Avenue de la Grande Armée, 75016, Parijs.
De homepage en de pagina's met betrekking tot de “flitsverkopen” worden gepubliceerd door Automobiles Peugeot, een naamloze vennootschap met een eigen vermogen van 171.284.859 euro, geregistreerd bij het Registre du Commerce et des Sociétés (de Franse Kamer van Koophandel) van Parijs onder het nummer 552 144 503. Adres van het hoofdkantoor van Automobiles Peugeot: 75, Avenue de la Grande Armée, 75016, Parijs.

Managers van de publicatie van de pagina's die door Automobiles Peugeot worden gepubliceerd:
- Directeur van de publicatie: Christophe SPITALIER
- Manager: Géraldine COSTANZO

Via het volgende e-mailadres kan contact worden opgenomen met een manager: webstore@peugeot.com.
De pagina's waarop elk verkooppunt zijn voorraad presenteert, worden door de desbetreffende verkooppunten gepubliceerd.

4. COOKIES

Klikgedrag

Op de website van Peugeot worden algemene bezoekgegevens, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de Peugeot haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden. Hiermee kan Peugeot bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen. Met behulp van deze gegevens is Peugeot in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat wij cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser "cookies uitschakelen" in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Automobiles Peugeot brengt de Gebruikers van de website van het volgende op de hoogte:
1. dat veel onderdelen worden beschermd:
A: door de wetgeving op het gebied van auteursrechten, zoals met name de opbouw van de website, schema's, foto's, artikelen, teksten, tekeningen, animaties, ... ;
b. en/of door wetgeving inzake tekeningen en modellen: dit betreft met name de modellen van auto's die op de website te zien zijn;
c. en/of door het merkenrecht: dit betreft met name het merk “Peugeot”, het beeldmerk van de "Leeuw" en de merken van auto's die op de website worden weergegeven.
2. dat deze onderdelen het eigendom zijn van Automobiles Peugeot of van derden die Automobiles Peugeot het recht hebben gegeven deze onderdelen te gebruiken.

Dientengevolge is ieder(e) gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, opneming, vertaling of verkoop, door middel van welke drager dan ook (papier, digitaal, enz.) verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Automobiles Peugeot, onder voorbehoud van uitzonderingen bepaald in het artikel L122.5 van de Franse Wet op Intellectueel Eigendom. Deze handelingen, die een schending van auteursrechten en/of het recht op tekeningen en modellen en/of het merkenrecht vormen, worden als een strafbaar feit beschouwd dat bestraft kan worden met maximaal drie jaar gevangenisstraf en een boete van 300.000 euro.

6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De website kan worden bezocht zonder dat de Gebruiker zich hoeft te identificeren of andere persoonsgegevens hoeft in te vullen.
Voor wat betreft de persoonsgegevens die de Gebruiker zou kunnen invullen in het kader van artikel 2.1 en 2.2 , beschikt hij over het recht tot inzage, wijziging en/of verwijdering van deze gegevens conform aan de Franse wet met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004. Hij hoeft daartoe slechts een brief te sturen naar:

Automobiles Peugeot, Service Relations Clients, 75, Avenue de la Grande Armée, 75016, PARIJS, Frankrijk

De verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt door Automobiles Peugeot, zijn filialen en zijn commerciële netwerk.
Deze gegevens worden op zo'n wijze bewaard dat identificatie van de desbetreffende personen mogelijk is. Dit gebeurt niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor de informatie is verzameld.

7. HYPERLINKS

Voor het plaatsen van een hyperlink naar de website dient voorafgaand schriftelijke toestemming te worden gevraagd bij Automobiles Peugeot. In ieder geval kan Automobiles Peugeot nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van of de producten of diensten die worden aangeboden op de sites waarmee de website verbonden zou blijken te zijn door middel van hyperlinks of wat voor andere verbinding dan ook.

8. VEILIGHEID

De Gebruiker dient voor wat betreft het gebruik dat hij van de website maakt, zich te onthouden van elke activiteit die kan leiden tot computerstoringen die de werking van de website of de diensten waarmee de website in verbinding staat, kunnen beïnvloeden. De Gebruiker belooft met name uitsluitend betrouwbare informatie of gegevens ter beschikking te stellen die de werking van de website of de diensten waarmee de website in verbinding staat, niet kan beïnvloeden. Het gebruik dat wordt gemaakt van de website of diensten waarmee de website in verbinding staat, moet voldoen aan de toepasselijke nationale en internationale regelgeving, mag de rechten van derden niet schenden en mag op geen enkele wijze schade toebrengen aan Automobiles Peugeot.

9. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Bovendien zijn de gebruikers zelf volledig aansprakelijk voor het gebruik van de website. Automobiles Peugeot, zijn filialen en de leden van het netwerk kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, zoals materiële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële schade, die direct of indirect het gevolg is van gebruik van de website of sites die met de website zijn verbonden.
De Gebruiker wordt erop gewezen dat bepaalde producten of diensten die op de website zijn vermeld in sommige landen aan bepaalde regels gebonden of zelfs verboden kunnen zijn. De Gebruiker moet zich er dus van verzekeren dat de regelgeving in het land waar hij zich bevindt het bekijken van de website toestaat.

10. TOEPASBAAR RECHT

De website en deze algemene voorwaarden vallen onder het Franse recht en zijn in het Frans opgesteld.